Dataextraction (Bảng thống kê đối tượng)

Command: DX

– Xuất hiện hợp thoại

 • Create a new data extraction: Tạo 1 file dataextraction co đuôi file là dxe mới
 • Edit an existing data extraction: Lấy file có sẵn và chỉnh sửa
  data extraction - begin

– Tìm đến ở lưu file dxe

Save data extraction as

– Drawing/Sheet set: Chọn bản vẽ cần thống kê

 • Include current drawing: thống kê cả bản vẽ hiện hành (ko chọn)

– Select object in the current drawing: chọn các đối tượng cần thống kê tại bản vẽ hiện hành

– Add drawing hoặc Add forder: Load bản hoặc thư mục bản vẽ cần thống kê

Data extraction - Define Data Source

– Settings:

 • Extract object from block: Có lấy đ/tượng trong block không (ko chọn)
 • Extract object from Xrefs: Có lấy đối tượng trong Xerf không (ko chọn)
 • Include xerf in block couts: Có xem xerf và block bằng nhau thì có đếm không (ko chọn)
 • Objects in model space: Thống kê trong model (ko chọn)
 • All Objects in Drawing: Thống kê tất cả bên Model và Layout

Data Extraction - Select Objects

– Display all object types: Hiển thị tất cả các đối tượng

– Display blocks with attributes only:

-Display object currently in-use only: Đối tượng hiển thị hiện tại sử dụng

– 3D Visualization: Lựa chọn Đ/tượng 3D

– Drawing: Lựa chọn tên bản vẽ

– Gerena: Các đối tượng chung

– Geometry: Các đối tượng hình học

– Misc: Hỗn hợp

– Pattern: Kiểu mẫu

– Text: chữ số

Data extraction - Select Properties

– Combine identical rows: Vị trí các hang giống nhau

– Show count column: Số lượng đếm

– Show name column: Tên Block…

Data extraction - Refine Data

– Insert data extraction table into drawing: Xuất bảng ra bản vẽ

– Output data to external file(.xls, csv, mbd, txt): Xuất ra file exel,….

Data extraction - Choose Output

– Table style: Chọn bảng thống kê

Data extraction - Table Style

– Enter a tile for you table: Ghi tên tiêu đề bảng

Data extraction - Finish

– Finish: Kết thúc

General

– Enabled: Mở hoặc khóa bảng thống kê

– Direction: Xuất 1 bảng ra nhiều phần từ trái xang

– Repeat top labels: Tiều đề bảng lập lại khi trích xuất bảng ra thành nhiều phần từ trên xuống

– Repeat bottom labels: Tiều đề bảng lập lại khi trích xuất bảng ra thành nhiều phần ở dưới

– Manual positions: Có tự cập nhật các vị trí hành sửa tay không (No)

– Manual height: Không thay đổi vị trí

– Break height: Chiều cao ngắt các cột

– Spacing: khoảng cách giữa các cột bị ngắt.

Sản phẩm =>

Sản phẩm

Xuất bản Excel sang Cad

Cách 1: Đây là cách thông dụng chính là copy file Exel copy thẳng Cad

 • Ưu điểm: Nhanh
 • Nhược điểm: là không cho sự hiện thị tốt nhất và cỡ chữ không đúng tỉ lệ. Không tự cập nhật được khi file exel có thay đổi

Vd:

Xuất bản Excel sang cad cách 1

Cách 2: Tạo 1 đường link và xuất ra bảng vào cad (ở cad đời cao mới làm đc)

Commad: Datalink

 • Bước 1: Chọn mục Create a new Exel Data Link để tạo một đường link exel có thể chèn vào trong CAD. Tiếp theo ghi tên cho Tên đường link
  Create a new Exel Data Link
 • Bước 2: Tìm đến Fodel để file Exel và chọn.
  • Ở mục Select Exel sheet to link to chọn Sheet Exel cần lấy
   Select Exel sheet to link
 • Bước 3: Chèn file ra màn hình
  Command: TABLE

  • Hiện ra bảng => Chọn Table Style => chọn Link mình cần chèn => Ok
   Insert Table

Còn đây là bảng khi chèn ra autocad.

Xuất bản Excel sang cad cách 2

Chú ý: Khi ta chèn bảng theo đường link kiểu này thì Exel có thay đổi gì bảng trong cad cũng thay đổi theo. Và tên và chữ số có tỉ lệ khi in ra giấy là đúng tỷ lệ và in ấn các nét được tốt hơn

– Khi có thay đổi ở Exel thì ta chỉ cần kích vào bảng chuột phải và chọn Update Table Data Link là sẽ được cập nhật ngay.

Update Table Data Link

Giáo trình Autocad Pro Design
Bạn muốn nhận tài liệu trên? => Tải ngay

Đặt câu hỏi hoặc để lại bình luận

avatar
  Subscribe  
Notify of