Tạo các Viewport

Đầu tiên bạn chuyển sang Paper Space, sau đó dùng lệnh MVIEW.

Trong Layout, bạn có thể tạo nhiều cửa sổ Viewport khác nhau, bạn có thể bố trí, sắp xếp các viewport theo mục đích của bạn. Theo mặc định, Autocad cho phép bạn tạo tối đa là 64 viewports , ta có thể thay đổi số lượng viewport bằng cách thay đổi biến hệ thống MAXACTVP.

Trong Viewport ta cũng có thể vẽ các đối tượng bản vẽ như trong Model space.Ngoài ra ta còn có thể tham chiếu đến một vùng bản vẽ nào đó của Model Space với một tỉ lệ đặt sẵn. Để tham chiếu đến một vùng náo đó của Model Space ta dùng lệnh MSPACE sau đó chọn viewport mà tat ham cần hiệu chỉnh.

Sử dụng chức năng zoom để đặt bản vẽ trong Model Space vào Paper Space với tỉ lệ như mong muốn..Tại đây ta cũng có thể chỉnh sửa, thêm bớt các đối tượng của mô trường Model Space.Các thay đổi này sẽ được ghi lại trong Model Space.

Để quay về môi trường Paper Space ta đánh lệnh PSpace.

Cắt xen đường bao Viewport

Autocad cho phép bạn cắt xén các đường biên của viewport để phục vụ cho các mục đích riêng của bạn. Lệnh Vclip cho phép bạn cắt xén thep một hình chữ nhật hay polygon bất kỳ. Cú pháp như sau :

Tại dòng lệnh đánh vpclip.

  • Select the viewport to clip : chọn viewport cần cắt xén.
  • Enter d (Delete) to delete the clipping boundary : nhấn D để xóa đường biến đã cắt xén trước đó.
  • Enter p (Polygonal) : nhấn P để tạo đường biên đa giác cắt xén mới.
  • Specify points, or select the object, to define the new viewport boundary.
  • Shortcut menu   Select the viewport to clip, right-click in the drawing area, and then choose Viewport Clip

Tỷ lệ trong từng Viewport

Bạn có thể đặt tỉ lệ trong từng viewport bằng lệnh zoom như đã nói ở trên, tuy nhiên đặt với một tỉ lệ chính xác bằng cách thay đổi tỷ lệ của viewport trong cửa sổ Propertie (Ctrl_1).

Ví dụ : giả sử tỷ lệ vẽ trong bản vẽ là 1 : 25, ta đặt trong MiscàCustom : 0.04.

Nếu muốn cố định tỷ lệ cũng như khung nhìn, bạn chuyển lựa chọn Display locked

Tỷ lệ trong từng Viewport 1                    Tỷ lệ trong từng Viewport 2

Layer trong từng viewport

Layer có thể ẩn hiện trong từng Viewport khác nhau là khác nhau.

Layer trong từng Viewport

Cột thứ 4 (Freeze): có chức năng đóng (tan) băng cho tất cả các viewport.

Cột thứ 12 (Freeze Viewport): có chức năng đóng (tan) băng cho từng viewport.

Cột thứ 13 (Freeze Viewport): có chức năng đóng (tan) băng cho tất cả các viewport mới sắp được tạo.

Ẩn hiện Viewport

Ẩn hiện viewport phụ thuộc vào trạng thái thông số On trong thẻ Misc của cửa sổ Properties khi ta chọn đường bao của cửa sổ viewport.

Ẩn hiện viewport

Ẩn hiện đường bao viewport

Để ẩn hiện đường bao của các viewport, bạn tạo ra một layer mới chứa đường bao của viewport mà bạn muốn ẩn hiện nó. Sau đó, việc ẩn hiện đường bao sẽ phụ thuộc vào trạng thái bật tắt của layer chứa đường bao.

Scale LineType

Quản lý tỷ lệ Line Type trong Paper Space thông qua biến hệ thống Psltscale.

  • PsLtScale = 1 : tỷ lệ dạng đường sẽ được nhân với tỉ lệ phóng của viewport.
  • PsLtScale = 0 : tỷ lệ dạng đường sẽ được giữ nguyên như trong Model Space cho dù bạn có phóng in ở tỉ lệ bao nhiêu đi chăng nữa.

Các hiệu chỉnh khác đối với Viewport

Quay sự hiển thi trong Layout, dóng thẳng hang các khung nhìn, tạo khung nhìn mới, chình tỉ lệ khung nhìn. Tham khảo lệnh MvSetup.

Các chú ý khi in nhiều tỉ lệ trong một bản vẽ

  • Đầu tiên tạo các Dim cơ bản. Các dimstyle khác sẽ được tạo dựa trên dimstyle cơ bản ban đầu, bằng cách thay đổi .
  • Cần chú ý khi đo kích thước, khoảng cách từ dim đến đối tượng dim phải phù hợp với tỷ lệ in của đối tượng đó.
  • Các thiết lập Page setup giống như trong Plot (xem phần sau).

Kết luận: Nhìn chung, đối với bản vẽ cần in ấn với tỷ lệ tuyệt đối chính xác, các bản vẽ kiến trúc cần cắt xén khung nhìn thì nên dùng Paper space. Còn đối với bản vẽ bình thường thì không cần vẽ trên Paper Space

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !