Không thể phủ nhận kỹ năng vẽ cad ảnh hưởng lớn đến hiệu quả công việc đặc biệt là công tác thiết kế và triển khai vẽ shop . Chỉ cần có được các kinh nghiệm vẽ hoặc kỹ thuật vẽ tối ưu những thứ bạn mất cả ngày giờ chỉ còn vài phút là vẽ xong .

  

Nếu bạn muốn được chia sẻ nhiều hơn cả kinh nghiệm thiết kế , kinh nghiệm vẽ shop , kỹ thuật vẽ trên autocad hãy tham gia các khoá học tại trung tâm vnk

1- Link tìm hiểu nội dung và đăng ký học thử trải nghiệm khoá thiết kế điện :

2- Link tìm hiểu nội dung và đăng ký học thử trải nghiệm khoá triển khai vẽ shopdrawing

 

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !