Autocad

Bảng quản lý lớp layer propertie manager. Để gọi bảng layer propertie manager chúng ta sử dụng lệnh tắt: LA Nhập lệnh: LA ⇒ Enter ⇒ Xuất hiện bảng. Mặc định khi mở một bảng layer propertie manager mới thì nó chỉ có một layer có tên là layer 0. Chức...

Chi tiết

Lệnh vẽ đoạn thẳng được đánh giá là quan trọng nhất vì: Chiếm 70- 100% các đối tượng trong hầu hết các bản vẽ và làm cơ sở để vẽ các đối tượng khác. Command: L↵ (Line↵) Specify first point: <Chỉ điểm thứ nhất>. Specify next point or [Undo]<Ortho...

Chi tiết

Định giới hạn bản vẽ bằng lệnh Limits Dưới đây là cách tạo giới hạn vẽ với khổ giấy A4 bằng lệnh Limits: Command: Limits↵ Specify lower left corner or [ON/OF]<0.000,0.000>:↵ <Chỉ định góc dưới bên trái>. Specify upper right corner <420.297>: 297,210↵ <Chỉ định góc trên bên phải>....

Chi tiết

Dưới đây là danh sách các lệnh ghi kích thước Dimension thường gặp trong AutoCad Lệnh Dimlinear Ghi kích thước với đường nằm ngang hay thẳng đứng. Command: DLI (Dimlinear, Dimlin) Ghi theo phương pháp xác định 2 đường dóng: Specify first extension line Origin or <select object>: chỉ...

Chi tiết

Về Các Hệ Tọa Độ Trong AutoCad (Phần 1): Xem tại đây. Hiển thị tọa độ điểm theo hệ tọa độ Trong quá trình vẽ, chúng ta cần di chuyển chuột, khi di chuyển chuột chương trình AutoCAD sẽ ghi nhận điểm mà con trỏ chuột di chuyển qua...

Chi tiết

Hệ tọa độ tuyệt đối Hệ tọa độ tuyệt đối lấy gốc tọa độ làm chuẩn, mọi điểm trong mặt phẳng tọa độ đều được tham chiếu theo gốc tọa độ này. Hệ tọa độ tuyệt đối dùng hệ tọa độ Descartes mà các bạn đã biết trước đây....

Chi tiết

Bạn có thể điều khiển sự hiển thị của các lớp có trong xref để bạn có thể chỉ nhìn thấy các lớp cần thiết mà thôi. Có một số tính năng cho phép bạn điểu chỉnh quá trình hiển thị của xref, điều khiển khung nhìn xref, làm...

Chi tiết

Lệnh Line LINE Specify first point: 0,0 (Nhập vào tọa độ điểm thứ nhất) Specify next point or [Undo]: 20,20 (Nhập tọa độ điểm tiếp theo) Specify next point or [Undo]: 30,80 (Nhập tọa độ điểm tiếp theo) Specify next point or [Close/Undo]: 100,100 (Nhập tọa độ điểm tiếp...

Chi tiết

1. Lệnh Refedit (Reference Edit) Identify reference Reference name : Chọn tên xref cần sửa, sơ đồ cây sẽ thể hiện cả các reference lồng nhau. Lưu ý là mỗi lần ta chỉ sửa được một xref, nếu ta chọn xref (VD drawing 1 như hình vẽ) chứa xref...

Chi tiết

Để việc sử dụng Autocad trở nên nhanh chóng và dễ dàng, sau đây là tổng hợp tất cả các lệnh Autocad thường dùng khi thiết kế. STT Phím tắt Tên lệnh Mục đích 1 3A 3DARRAY Tạo ra 1 mạng 3 chiều tùy chọn 2 3DO 3DORBIT 3...

Chi tiết
Lịch khai giảng

Tin tức

Xem thêm