Điều khiển in ấn

Trong các công ty nhỏ, sau khi đã hoàn thành bản vẽ, người ta để nguyên cả bản vẽ mang ra quán in và thống nhất với quán in các nét in.

Trong các công ty lớn hơn, sau khi hoàn thành bản vẽ, họ sẽ quy định đường nét in. Để thống nhất đường nét in, người ta sẽ tạo ra một file có đuôi là *.ctb nằm trong thư mục C:\Documents and Settings\User\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006\R16.2\enu\Plot Styles, sau đó sẽ lưu file này lại và copy cho tất cả mọi thành viên trong công ty. (file này ta sẽ nghiên cứu kỹ hơn ở phần sau)

Đối với các công ty có quy mô lớn, nhiều bộ môn chung một xưởng in. Người ta sẽ in bản vẽ ra dưới dạng file có đuôi *.PLT. File này có thể in ở bất kỳ mày in nào mà không cần đến phần mềm AutoCad. Nó tương tự như khi ta chuyển các file văn bản sang *.PDF để in ấn. Đối với các loại file này, ta không cần quan tâm đến font, đường nét. Vì đuờng nét đã được đặt khi ra in ra file.

Khai báo thiết bị in

Để in ấn, vào menu file → Plot hoặc ấn tổ hợp phím (Ctrl_P). Hộp thoại Plot hiện ra như sau :

khai báo thiết bị in

Trong mục Page → name là tên của Page setup. Bạn có thể import Page setup từ các bản vẽ khác. Page setup được lưu cùng với file dwg. Sau khi bạn khai báo xong tất cả các thông số bên dưới, bạn ấn vào Command box “Add” để thêm một Page setup vào trong bản vẽ của bạn.

Chọn máy in trong mục Printer/plot.
Chọn kích khổ giấy ở Paper size.
Chọn vùng in trong Plot area , sẽ có 3 lựa chọn như hình bên, tùy theo mục đích sử dụng của người in.

  • Display : vùng in là cửa sổ hiện hành của bản vẽ. Chọn vùng in trong Plot area
  • Extents : vùng in là cả bản vẽ.
  • Limits : vùng in là vùng limits của bản vẽ
  • Window : vùng in là một cửa sổ mà bạn sẽ định nghĩa sau đó.

Điều chỉnh lề của giấy in trong Plot offset (origin set to ptintable area)
Xem trước khi in trong mục Preview.
Điều chỉnh tỉ lệ in trong Plot Scale.
Điều chỉnh hướng in (giấy nằm ngang hay thẳng đứng) trong mục Drawing orientation.
Điều chỉnh in ấn trong mô hình 3D

  • As displayed : như hiển thị trên màn hình.Điều chỉnh in ấn trong mô hình 3D
  • Wireframe : theo mô hình khung dây (hiển thị đường bao của đối tượng)
  • Hiden : bỏ qua những đối tượng, những đường bao bị che khuất bởi một đối tượng khác.
  • Rendered: Render tất cả các object trước khi xuất bản.

Plotstyle Table: Điều khiển nét in. Đây là phần quan trọng nhất.

Ví dụ chọn kiểu nét in: A4.INKIEM.CTB. các file này được lưu trong thư mục C:\Documents and Settings\User\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006\R16.2\enu\Plot Styles.

chọn kiểu nét in : A4.INKIEM.CTB

Dưới đây là ý nghĩa một số kiểu in có sẵn:

điều khiển in ấn

Để tạo mới, bạn chọn new. Hộp thoại new hiện lên như sau:

Chọn Start from scratch.

điều khiển in ấn 1

điều khiển in ấn 2

Máy sẽ tạo ra file test.ctb

điều khiển in ấn 3

Bấn vào nút Plot style table editor để hiệu chỉnh nét in

điều khiển in ấn 4

Color: Chỉnh màu của các nét vẽ. Nếu bạn không in màu thì nên chuyển nó thành màu đen.

điều khiển in ấn 5

In ra file *.PLT

Chỉ cần tích vào nút , sau đó bấm nút lệnh Plot, máy sẽ hỏi tên file vào đường dẫn của file *.plt.

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !