Cách lấy ký tự đặc biệt

Command: SH ↵ CHARMAP

 • Bước 1: Chọn vào đối tượng ở bảng.
 • Bước 2: Chọn Select.
 • Bước 3: Chọn Copy.
 • Bước 4: Vào màn hình của AutoCAD chọn tổ hợp phím Ctrl+V để dán đối tượng vừa chọn. 

ký-tự-đặc-biệt

Chú ý: Font: Chọn kiểu Font để lấy các kiểu ký tự của kiểu font đó (thông thường chọn Font: Symbol) 

Mẹo lấy ký tự

Trong AutoCAD, ta có thể ký tự %% trước một ký tự hoặc 1 số để có thể có một ký tự đặc biệt. Cụ thể: %%xxx là ký tự có mã xxx.

Vd:

 • %d là chữ @
 • %%U là gạch chân (ABC,….)
 • %%O là gạch đầu
 • %%D là độ (°)
 • %%P là ±
 • %%C là ký hiệu đường kính ống, thép (Ø)
 • %%% là %
 • %%178 là mũ bình phương 2
 • %%179 là mũ 3 .

Tạo đường LineType

Tạo 1 đường LineType là 1 đường thẳng và chữ

ạo 1 đường LineType là 1 đường thẳng và chữ

 • Bước 1: Vẽ 1 đường thẳng và Text cho trước.

bước 1

 • Bước 2: Dùng lệnh MKLTYPE sau đó nó hiện bảng bắt lưu File vào ổ mục nào đó đường line để tạo. Nó có đuôi là .lin.

bước 2

 • Bước 3: Hiện lên thông báo và ta ghi tên đường line.

bước 3

 • Bước 4: Tiếp theo lại hỏi ghi chú của đường line là gì.

bước 4

 • Bước 5: Chọn điểm đầu và cuối. Vd: Điểm 1 có chấm tròn đậm là điểm đầu đến chấm thứ 2 là điểm cuối.

bước 5

 • Bước 6: Chọn 2 đối tượng cần làm đường line: là đoạn thẳng và chữ => OK

Chú ý: Muốn dùng đường line này thì vào layer chọn kiểu đường nét cho layer đó.

Tạo 1 đường LineType là 1 đường thẳng và 1 đối tượng hình như 1 Block

Tạo 1 đường LineType là 1 đường thẳng và 1 đối tượng hình

 • Bước 1: Tạo đối tượng hình thành 1 khối như Block Vd: Có thể là các hình (vuông, tròn….) ở đây là hình tam giác:

bước 1

 • Bước 2: Đóng file hình tam giác như Block bằng lệnh MKSHAPE và hiện ra folder cần lưu file hình tam giác này, file có đuôi .Shp.

bước 2

 • Bước 3: Hiện ra thông báo hỏi tên của tam giác là gì.
  Chú ý: Cần chọn tên dễ nhớ để còn lấy tên để chèn hình đó ra.

bước 3

 • Bước 4: Lại tiếp tục hỏi độ phân giải của nét (ta chọn mặc định 128).

bước 4

 • Bước 5: Đối tượng lại hỏi chọn điểm chèn. Ta chọn điểm chèn của hình đó.
 • Bước 6: Quét đối tượng rồi kết thúc.
 • Bước 7: Dùng lệnh Shape và ghi tên hình lúc nãy ta làm ở bước 3 và chèn đối tượng ra ngoài.
 • Sau đó ta lại lập lại các bước như Tạo 1 đường LineType là 1 đường thẳng và chữ
Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !