Định giới hạn bản vẽ bằng lệnh Limits

Dưới đây là cách tạo giới hạn vẽ với khổ giấy A4 bằng lệnh Limits:

Command: Limits↵

Specify lower left corner or [ON/OF]<0.000,0.000>:↵

<Chỉ định góc dưới bên trái>.

Specify upper right corner <420.297>: 297,210↵

<Chỉ định góc trên bên phải>.

  • ON: Không cho vẽ ra ngoài vùng giới hạn.
  • OFF: Cho vẽ ra ngoài vùng giới hạn.

Sử dụng lệnh limits sẽ không hiện khổ giấy, không xuất hiện khung viền, phù hợp với bản vẽ 3D.

Định giới hạn bản vẽ bằng lệnh Mvsetup

Định giới hạn bản vẽ bằng lệnh Mvsetup sẽ tạo ra khung bản vẽ là hình chữ nhật có kích thước lớn hơn kích thước tổng thể của các chi tiết vẽ. Khung bản vẽ có tỷ lệ so với kích thước các khổ giấy.

Giới thiệu các khổ giấy thường sử dụng: A0 (1189×841); A1 (841×594); A2 (594×420); A3 (420×297); A4 (297×210)

Command: MVSETUP↵

Enable paper space? [No/yes]<y>: N↵ <Vẽ không gian không?>.

Enter units type [Scientific/Decimal/Engineering/Architectural/ Metric]: M↵ <Nhập loại đơn vị>

Xuất hiện hộp thoại AutoCad Text Window:

Cách định giới hạn bản vẽ trong AutoCad

Hộp thoại AutoCAD Text Window

Enter the scale factor: <Nhập giá trị hệ số tỉ lệ>.

Enter the paper width: <Nhập giá trị chiều rộng giấy>.

Enter the paper hight: <Nhập giá trị chiều cao giấy>.

Với các bản vẽ nhỏ, hệ số tỷ lệ được chọn nhỏ hơn 1. Với các bản vẽ lớn, hệ số tỷ lệ được chọn lớn hơn 1.

Vi dụ 2.1: Định giới hạn vẽ để vẽ một chiếc ô tô với kích thước chiều dài 5.000 mm trên khung bản vẽ A4 (297×210).

Kích thước khung bản vẽ sẽ được xác định sao cho chứa được xe và bố trí được kích thước, khung tên, các dòng văn bản… Đầu tiên phải dự đoán kích thước chiều rộng khung bản vẽ 6000mm lớn hơn chiều dài xe 5000mm, tỉ lệ dự đoán là:

Tỷ lệ dự đoán= (6000/297)= 20,2020

Tỉ lệ bản vẽ chọn là 20 (chọn theo dãy tỉ lệ của vẽ kỹ thuật để chứa được ô tô).

Vậy: Kích thước rộng của khung bản vẽ là: 20×210 = 4200mm

Kích thước cao của khung bản vẽ là: 20×297 = 5940mm

Cách định giới hạn bản vẽ trong AutoCad

Xác định giới hạn vẽ một chiếc ô tô

Cách thực hiện trên máy tạo khung bản vẽ A4, tỉ lệ 20 để vẽ chiếc ô tô.

Command: MVSETUP↵

Enable paper space?[No/Yes]<Y>:N↵

Enter units type [Scientific/Decimal/Engineering/Architectural/ Metric]: M↵

Enter the scale factor:20↵

Enter the paper width:297↵

Enter the paper hight:210↵

Ví dụ 2.2: Định giới hạn vẽ để vẽ ngôi nhà có kích thước (14.500×11.800)mm trên khung bản vẽ A3(420×297). Như vậy kích thước dự đoán có thể chứa được ngôi nhà theo chiều rộng là 20.000> 14.500 và:

Tỷ lệ dự đoán: (20000/420)= 47,6

Tỷ lệ chọn hợp lý là 50, tỷ lệ này sẽ được áp dụng vào việc đo kích thước, ghi chữ… cho bản vẽ. Vì vậy, cần phải biết cách xác định và nhớ tỉ lệ này để áp dụng sau này.

Cách định giới hạn bản vẽ trong AutoCad

Xác định giới hạn vẽ một ngôi nhà

Cách thực hiện trên máy tạo khung bản vẽ A3, tỉ lệ 50 để vẽ ngôi nhà

Command:MVSETUP↵

Enable paper space?[No/Yes]<Y>:N↵

Enter units type [Scientific/Decimal/Engineering/Architectural/ Metric]:M↵

Enter the scale factor:50↵

Enter the paper width:420↵

Enter the paper hight:297↵

________________
Trải nghiệm buổi học thử miễn phí khóa học “Autocad cơ bản” giúp bạn nắm bắt tổng quan kiến thức về Autocad.

________________

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !