Bài 1 : thiết lập môi trường vẽ phần 1 – Được hướng dẫn trong khóa autocad cơ điện và khóa shopdrawing 

Bạn tham khảo tại : TẠI ĐÂY

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !