Autocad

Select Command: Select Window (W): Quét đối tượng lựa chọn bên trái hay phải thì phải quét hết đội tượng theo hình chữ nhật mới chọn được.(hay dùng)  Last (L): Chọn lại đối tượng trước đối tượng vừa chọn. Crossing (C): Quét đối tượng lựa chọn bên trái hay...

Chi tiết

Tạo đối tượng Attribute Definition (ATT) Command: ATT Mode: Invisible: ATT không xuất hiện trên màn hình.  Constant: Lấy giá trị Default không sửa được. Verify: Giá trị nhập 2 lần có trùng nhau không.  Preset: Giá trị Default mặc định và không hỏi lại nữa khi đóng Block.  Lock...

Chi tiết

Dataextraction (Bảng thống kê đối tượng) Command: DX – Xuất hiện hợp thoại Create a new data extraction: Tạo 1 file dataextraction co đuôi file là dxe mới Edit an existing data extraction: Lấy file có sẵn và chỉnh sửa – Tìm đến ở lưu file dxe – Drawing/Sheet...

Chi tiết

Các lệnh cơ bản Name Lệnh tắt Tác dụng vẽ ALINE AL SAO CHÉP HÌNH DÁNG ĐỐI TƯỢNG (khi bạn muốn chèn 1 hình nào đó vào 1 hình có sẵn thì bạn có thể dùng lệnh này ví dụ muốn chèn cửa rộng 1200 vào ô cửa rộng...

Chi tiết

Chèn đối tượng Xref Command: XR (XREF) Bước 1: Khi hiện bảng thông báo kích chuột phải hiện ra bảng Attach…. Ta chọn Attach DWG để chèn bản vẽ từ file khác vào. Bước 2: Tìm đến nơi để file để chèn Bước 3: Insert file ta chọn Attachment:...

Chi tiết

Tạo khung tên A3 Khung tên bên bản vẽ A3 cơ bản (Tùy theo ISO công ty, ở đây mình chỉ lấy 1 ví dụ ) Tên các mục chứa Block ATT Ban quản lý dự án và Công ty (cỡ chữ =3) Công trình và Địa điểm (cơ...

Chi tiết

Sau khi hiệu chỉnh Text style – Dimstyle – Units – Tablestyle – Layer Ta tiến hành thiết lập thành file mẫu Bước 1: Ta Save File vừa hiệu chỉnh sẽ hiện ra bảng thông báo như sau: Bước 2: Chọn lưu file thành đuôi .dwt => Tiếp theo...

Chi tiết

Command : DDIM =>space hoặc D =>space Set current : Chuyển dimstyle được chọn sang chế độ đo hiện hành. New : Tạo mới Dimstyle. Modify : Chỉnh sửa Dimstyle. Override : Dùng khi muốn gán chồng tạm thời các biến kích thước trong kiểu kích thước được chọn....

Chi tiết

Tải Autocad 2017 full crack 64bit Link fshare – Mật khẩu nếu có: tienichmaytinh.com Trong lúc chờ tải về, bạn nhớ xem phần hướng dẫn cài đặt bên dưới để tránh bị lỗi nhé Tài luôn font cài đặt Autocad này nhé: Tải về _____________________________________________ Khoan đã bạn đã nhận ưu đãi...

Chi tiết

Chọn đơn vị bản vẽ New file (Ctrl+N): Chọn acadiso.dwt (Theo tiêu chuẩn VN). Lệnh: UN. Length (chiều dài) Type: Danh sách kiều đơn vị (chọn Decimal). Precison: Độ chính sách. Chú ý: Đối với b/vẽ cầu chọn và dân dụng (hoặc công nghiệp): 0. Đối với b/vẽ đường...

Chi tiết
Lịch khai giảng

Tin tức

Xem thêm