Chia Sẻ – Sự Kiện

Dẫy dẫn và dây cáp irong mạng điộn được lựa chọn theo các đicu kiện sau đây: Lựa chọn theo điều kiện phát nóng; Lựa chọn theo điều kện tổn thất điện cho phép. Ngoài hai điều kiện nêu trên người ta còn lựa chọn theo kết cấu của...

Chi tiết

Khi chọn sơ đồ nối dây của mạng điện, chúng ta phải căn cứ vào các yêu cầu cơ bản của mạng điện, vào tính chất của hộ dùng điện, vào trình độ vận hành thao tác của công nhân, vào vốn đầu tư v.v… việc lựa chọn sơ...

Chi tiết

Hiện nay có nhiều phương pháp để tính phụ tải tính toán. Nhưng phương pháp đơn giản, tính toán thuận tiện, thường kết quả không thật chính xác. Ngược lại, nếu độ chính xác được nâng cao thì phương pháp tính phức tạp. Vì vậy tùy theo giai đoạn...

Chi tiết

Khi có một hệ thống cung cấp cụ thể, vấn đề đặt ra là cần xác định một cách chính xác phụ tải điện ở các cấp của hệ thống. Như vậy ngoài việc xác định phụ tải tính toán, chúng ta còn phải tính đến tổn thật công...

Chi tiết

Danh mục phương tiện phòng cháy và chữa cháy Phương tiện phòng cháy và chữa cháy gồm phương tiện cơ giới, thiết bị, máy móc, dụng cụ, hoá chất, công cụ hỗ trợ chuyên dùng cho việc phòng cháy và chữa cháy, cứu người, cứu tài sản được quy...

Chi tiết

Cấu tạo dây dẫn tải điện trên không Để xây dựng các đường dây cao áp, hầu như dùng ưu tiên dây dẫn bằng nhôm vì lý do kinh tế và dễ thực hiện. Phần lớn các dây dẫn làm bằng nhôm lõi thép, almelec (hợp kim của nhôm)...

Chi tiết

Tất cả các công ty điện lực đều hoạt động gần như theo hợp đồng với khách hàng. Nói chung, những hợp đồng này qui định số lượng và chất lượng của điện năng được cung cấp. Chất lượng điện năng bao gồm: Tần số và các giới hạn...

Chi tiết

Bạn là kỹ sư thi công hệ thống ĐHKK mong muốn chuyển sang công việc ổn định để không phải xa vợ con, gia đình, người thân yêu? Bạn là sinh viên hệ thống điện, nhiệt lạnh chuẩn bị tốt nghiệp đang khao khát tìm cho mình công việc...

Chi tiết

Tuỳ quy mô của công trình lớn hay nhỏ mà các bước thiết kế có thể phân ra tỷ mỉ hoặc gộp một số bước với nhau. Nhìn chung, các bước thiết kế cung cấp điện có thể phân ra như sau: Bước 1. Thu thập dữ liệu ban...

Chi tiết

Mục tiêu cơ bản của nhiệm vụ thiết kế cung cấp điện là đảm bảo cho hộ tiêu thu có đủ lượng điện năng yêu cầu với chất lượng điện tốt. Có thể nêu ra một số yêu cầu chính sau đây: Độ tin cậy cung cấp điện Độ...

Chi tiết
Lịch khai giảng

Tin tức

Xem thêm
0986069090 SMS Form đăng ký info@vnk.edu.vn